top of page

DOELSTELLINGEN

De vereniging heeft tot doel, diensten of instellingen op te richten, te beheren en uit te baten ter bevordering van de heemkunde en de archeologie en alle initiatieven te nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee betrekking hebben:
Het bestuderen en verspreiden van de kennis, van de geschiedenis, van de volksaard, van de cultuur, van de gebruiken en van de folklore van de streek in het algemeen en van de gemeente Hemiksem in het bijzonder.
Het nemen van alle nodige initiatieven voor het bewaren, het herstellen en het in stand houden van waardevolle gebouwen, gebruiken, documenten en voorwerpen van de eigen streek.

Doelstellingen: Over ons
bottom of page