top of page
IMG_9322.JPG

HEEMKRING HEYMISSEN HEET JE VAN HARTE WELKOM

Home: Welkom

HEEMKRING HEYMISSEN IN EEN OOGOPSLAG

IMG_1312.JPG
IMG_7208.JPG
IMG_4323.JPG
Home: Wie wij zijn

HEYMISSEN START “HET JAAR VAN DE CARBUURLAMP”.

carbuurlamp.jpg

28 februari 2023

Tijdens haar Algemene Vergadering van 15 februari 2023 werd beslist om het lopende jaar uit te roepen tot het jaar van de carbuurlamp. Hiermee wil de heemkring één van haar verzamelingen in de kijker zetten. Dit stuk erfgoed dat haar gebruik vooral kende in de periode 1900-1945 verdient een hernieuwde belangstelling door de rol die het speelde als verlichting voor fietsen  en andere voertuigen. Ook in de treinwereld en de mijnen werd het carbuur procedé jaren gebruikt. In het lopende jaar zal de heemkring inzetten op het inventariseren (ook fotografisch) van deze collectie, het verzamelen van documentatie over dit erfgoed, het kenbaar maken aan een ruimer publiek van de werking.

Niet alleen leden wordt de kans geboden mee te werken aan dit project. Via deze weg en via onze website wordt ook hulp van andere heemkringen en instanties gezocht. Wij zoeken historische en recente documentatie over de geschiedenis van dit erfgoed, de fabrikanten, het productieproces, de werking en inventarissen. Hebt u informatie over wetenswaardigheden of activiteiten  m.b.t. dit erfgoed laat het ons weten. En mocht u nog voorwerpen op zolder vinden waarvan u zich wil ontdoen dan kan u deze altijd doneren of in bruikleen geven.

Kan u helpen onze doelstellingen te bereiken, dan kan u contact opnemen via info@heemkundigekringheymissen.be

FUNERAIR ERFGOED IN DE SINT-NIKLAASKERK

Schermafbeelding 2023-02-28 063846.png

28 februari 2023

In het kader van 250 jaar Sint-Niklaaskerk werd een inventaris opgemaakt van alle 83 nog bestaande funeraire objecten in de kerk: grafstenen en -zerken, rouwborden (obiits), epitafen en een tombe. Aanvullend komt ook het verdwenen erfgoed aan bod.

Behalve een beschrijving van elk opgenomen voorwerp wordt zoveel mogelijk de betekenis van de overleden personen voor Hemiksem en de parochie belicht. Alle voorwerpen worden gedocumenteerd met een recente foto en vergezeld van een transcriptie om te leesbaarheid van de soms verweerde grafteksten te ontcijferen. Ook worden voor de vermelde personen enkele genealogische gegevens meegegeven. Het boek plaatst het geheel in een historische context, bevat een uitgebreide familienamen index en levert stof voor verder onderzoek.

Zeer beperkte oplage; 120 blz: 20 EUR

Bestellen kan via: info@heemkundigekringheymissen.be of via jan@heemkundigekringheymissen.be

Home: Nieuws

CONTACTEER ONS

St-Bernardusabdij 4
2620 Hemiksem

Bedankt voor de inzending!

Home: Contact
bottom of page