top of page
IMG_9322.JPG

HEEMKRING HEYMISSEN HEET JE VAN HARTE WELKOM

Home: Welkom

HEEMKRING HEYMISSEN IN EEN OOGOPSLAG

IMG_1312.JPG
IMG_7208.JPG
IMG_4323.JPG
Home: Wie wij zijn

DE GESCHIEDENIS VAN DE 
SINT-BERNARDUSABDIJ TE HEMIKSEM

cover boekje abdij.jpg

29 augustus 2023

Onze uitgave “Locus Sancti Bernardi” was reeds geruime tijd uitverkocht. Deze nieuwe uitgave beschrijft in een 40-tal bladzijden de geschiedenis van het abdijcomplex. Na de eerste druk (2006) en de tweede druk werd er in samenwerking met de gemeente Hemiksem en IVEBICA een herziene derde druk uitgewerkt. De titel van deze druk werd aangepast, een nieuwe lay-out verhoogt de aantrekkelijkheid en verschillende toevoegingen in tekst en illustraties brachten de uitgave up-to-date.

Het boek wordt officieel voorgesteld tijdens de Open Monumentendag op 10 september 2023. Op die dag worden ook de nieuwe infopanelen rond de abdij ingehuldigd. Op deze panelen staan QR-codes die telkens verwijzen naar een bepaald hoofdstuk uit deze uitgave.

 Deze herziene en uitgebreide derde druk is te koop in de heemkring voor slechts 5 EUR.

HEYMISSEN START “HET JAAR VAN DE CARBUURLAMP”.

carbuurlamp.jpg

28 februari 2023

Tijdens haar Algemene Vergadering van 15 februari 2023 werd beslist om het lopende jaar uit te roepen tot het jaar van de carbuurlamp. Hiermee wil de heemkring één van haar verzamelingen in de kijker zetten. Dit stuk erfgoed dat haar gebruik vooral kende in de periode 1900-1945 verdient een hernieuwde belangstelling door de rol die het speelde als verlichting voor fietsen  en andere voertuigen. Ook in de treinwereld en de mijnen werd het carbuur procedé jaren gebruikt. In het lopende jaar zal de heemkring inzetten op het inventariseren (ook fotografisch) van deze collectie, het verzamelen van documentatie over dit erfgoed, het kenbaar maken aan een ruimer publiek van de werking.

Niet alleen leden wordt de kans geboden mee te werken aan dit project. Via deze weg en via onze website wordt ook hulp van andere heemkringen en instanties gezocht. Wij zoeken historische en recente documentatie over de geschiedenis van dit erfgoed, de fabrikanten, het productieproces, de werking en inventarissen. Hebt u informatie over wetenswaardigheden of activiteiten  m.b.t. dit erfgoed laat het ons weten. En mocht u nog voorwerpen op zolder vinden waarvan u zich wil ontdoen dan kan u deze altijd doneren of in bruikleen geven.

Kan u helpen onze doelstellingen te bereiken, dan kan u contact opnemen via info@heemkundigekringheymissen.be

Home: Nieuws

CONTACTEER ONS

St-Bernardusabdij 4
2620 Hemiksem

Bedankt voor de inzending!

Home: Contact
bottom of page